Cây Tre Trăm Đốt

 

Ngày xưa, một phú hộ có cô con gái xinh đẹp sắp đến tuổi lập gia đình. Trong số những người hầu của ông phú hộ, có một chàng trai khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Ông phú hộ muốn lợi dụng chàng trai nên hứa với anh ta sẽ gả con gái cho nếu anh ta chịu khó làm việc trong vòng ba năm. Người hầu này mừng rỡ và ra sức làm việc ngày đêm.

Ba năm sau, ông phú hộ quên lời hứa ngày xưa và đem con gái gả cho người con trai của một nhà phú hộ khác ở trong làng.

Chàng trai giúp việc tức giận tìm gặp ông chủ để nhắc lại chuyện ông đã hứa ngày xưa. Ông chủ muốn đánh lừa anh ta một lần nữa nên nói rằng: “Ngươi hãy vào rừng tìm cho ra một cây tre có trăm đốt đem về đây làm đũa cưới thì ta sẽ gả con gái cho”.

Chàng trai nghe vậy liền vác dao đi vào rừng tìm cây tre trăm đốt. Anh ta tìm kiếm khắp khu rừng nhưng không thấy cây tre nào có đủ trăm đốt. Đang lúc buồn bã và thất vọng thì có một ông lão tay cầm gậy trúc đi ngang. Ông thấy cậu ta đang khóc lóc thì liền hỏi: “Nhà người có chuyện buồn khổ gì mà khóc lóc thế?” Chàng trai mếu máo kể chuyện đi tìm cây tre trăm đốt để được cưới vợ.

Ông lão nghe xong thấy tội nghiệp liền nói rằng: “Nhà ngươi hãy đem về đây cho ta một trăm đốt tre. Ta sẽ có cách giúp ngươi”.

Chàng trai bán tín bán nghi nhưng cũng làm theo lời ông lão dặn. Sau khi chàng ta đem về một trăm đốt tre, ông lão dạy anh ta đọc câu “Khắc nhập, khắc nhập” đủ ba lần, thì các đốt tre sẽ tự động dính lại với nhau thành một cây tre trăm đốt. Chàng làm theo lời dạy thì có cây tre trăm đốt.

Chàng trai mừng rỡ vác cây tre đi về nhà, nhưng cây tre dài quá khó mang ra khỏi khu rừng. Ông lão lại dạy anh ta đọc: “Khắc xuất, khắc xuất” ba lần thì cây tre trăm đốt sẽ rời ra thành nhiều khúc ngắn.

Chàng làm theo lời để có nhiều khúc tre ngắn. Sau đó chàng bó các đốt tre lại và gánh về nhà. Về đến nhà thì chàng thấy đám cưới đang diễn ra vui vẻ, trong lúc mọi người đang chờ nhà trai tới rước dâu. Chàng liền hiểu ra ông chủ đã đánh lừa mình và đem gả con gái cho người khác. Khi nhà trai tới rước dâu thì chàng trai lấy các khúc tre ra rồi lẩm bẩm đọc: “Khắc nhập, khắc nhập”. Ngay tức khắc các khúc tre liền lại thành cây tre trăm đốt. Chàng mang cây tre trăm đốt tới trước mặt ông chủ và đòi ông chủ phải gả con gái cho. Ông chủ thấy lạ cầm cây tre lên xem. Chàng trai liền đọc: “Khắc nhập, khắc nhập”. Ông chủ liền bị dính vào cây tre, không làm sao gỡ ra được.

Ông chủ sợ hãi đành phải hứa gả con gái cho chàng trai để được thả ra. Chàng trai liền đọc “Khắc xuất, khắc xuất” để ông chủ được rời ra. Từ đây, ông chủ không còn dám khinh thường chàng trai giúp việc nữa và đồng ý gả con gái cho anh ta.

Giải thích chữ khó:

cây tre: bamboo; đốt: knot; phú hộ: rich man; lập gia đình: to marry; người hầu: servant; lợi dụng: to exploit; to use; hứa: to promise; gả: to marry; ra sức: to try; đánh lừa: to cheat; thất vọng: disappointed; mếu máo: frowning; tội nghiệp: lamentable; bán tín bán nghi: to suspect; bó lại: to make a bundle; nhà trai: groom’s side; dâu: bride; lẩm bẩm: to mutter; khắc nhập, khắc nhập: connect immediately; ngay tức khắc: immediately; liền lại: to attach; dính: to stick to; gỡ ra: to remove; đành phải: have to; khắc xuất, khắc xuất: detach immediately; khinh thường: to look down

Advertisements

Posted on 08/08/2018, in Truyện Cổ Tích. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Le Trinh Tran

    Trinh muốn tìm những hình ảnh học ráp vần để cho các em không bị nhàm chán và dễ nhớ thì phải làm sao?

    2018-08-08 1:17 GMT-05:00 Tiếng Việt Thực Hành :

    > Tieng Viet Thuc Hanh posted: ” Ngày xưa, một phú hộ có cô con gái xinh > đẹp sắp đến tuổi lập gia đình. Trong số những người hầu của ông phú hộ, có > một chàng trai khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Ông phú hộ muốn lợi dụng > chàng trai nên hứa với anh ta sẽ gả con gái cho nếu anh ta chịu” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: