DANH NHÂN VIỆT NAM

  1. Hai Bà Trưng
  2. Bà Triệu
  3. Lý Nam Đế
  4. Triệu Quang Phục
  5. Mai Hắc Đế
  6. Ngô Quyền
  7. Đinh Tiên Hoàng
  8. Vua Lê Đại Hành
  9. Vua Lý Thái Tổ và Nhà Lý
Advertisements
%d bloggers like this: