Category Archives: DANH NHÂN VIỆT NAM

Ỷ Lan Phu Nhân

Ỷ Lan Phu Nhân tên thật là Lê Thị Yến Loan. Vào năm 1063, Vua Lý Thánh Tông đã bốn mươi tuổi nhưng chưa có con trai. Nhà Vua lo lắng đi khắp đền chùa trong nước để cầu tự xin con trai. Một hôm, Nhà Vua viếng thăm một ngôi chùa có tên là Chùa Dâu, dân làng đổ xô ra đường nghênh đón. Khi ấy Nhà Vua để ý thấy một cô gái đứng tựa gốc cây lan thản nhiên cất tiếng hát không màng tới chuyện nhà vua đi ngang qua. Vua Lý Thánh Tông lấy làm lạ bèn sai người đem cô gái đó đến hỏi chuyện. Cô gái trả lời mạch lạc và thông suốt.

Read the rest of this entry

Lê Phụng Hiểu

Lê Phụng Hiểu sinh năm 982 ở làng Băng Sơn, nay thuộc xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo sử sách ghi lại, ông thọ tới 77 tuổi. Ông không được đi học, nhưng thuở nhỏ đã nổi tiếng là người có sức khỏe vô địch.

Có một giai thoại kể về câu chuyện tranh giành đất đai giữa là Cổ Bi và làng Đàm Xá. Lê Phụng Hiểu đứng ra giúp làng Cổ Bi. Trước cuộc đối đầu, dân làng Cổ Bi bày tiệc lớn thiết đãi ông. Ông ăn một bụng no nê rồi ngủ một giấc chờ dân làng Đám Xá đến.

Read the rest of this entry

Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt (1019 – 1105) là vị tướng và làm quan trải qua thời gian ba triều vua Nhà Lý; Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Ông nổi danh với việc chinh phạt Chiêm Thành năm 1069 và đánh bại cuộc xâm lăng Đại Việt của nhà Tống phương Bắc năm 1077.

Cha Lý Thường Kiệt là Thái Úy đời Vua Lý Thái Tông. Từ nhỏ Lý Thường Kiệt đã tỏ ra là người có chí hướng và siêng năng rèn luyện cả văn lẫn võ. Hồi còn nhỏ, do tướng mạo tươi đẹp, ông được sung vào cung làm thái giám theo hầu Lý Thái Tông. Năm 1054, Vua Lý Thánh Tông phong chức và cho phép ở gần vua bàn chuyện nước. Năm 1061, người Mường ở biên giới quấy phá. Ông được Vua Lý Thánh Tông sai đi chinh phạt. Ông dùng nhân tâm thu phục lòng dân và cuối cùng cả các châu đều quy phục.

Read the rest of this entry

Vua Lý Thái Tổ và Nhà Lý

Vua Lý Thái Tổ tên thật là Lý Công Uẩn, ông là phò mã vua Lê Đại Hành và cũng là vị vua Nhà Lý đầu tiên của nước ta. Năm 1009, ông lên ngôi kế tục Nhà Lê và xây dựng nước ta thành một nước hùng mạnh.

Read the rest of this entry

Vua Lê Đại Hành

Vua Lê Đại Hành tên thật là Lê Hoàn. Ông là vị vua lập nên nhà Tiền Lê và trị nước được 24 năm.

Lê Hoàn sinh ngày 15 tháng 7 năm 941. Lớn lên, ông theo giúp Nam Việt Vương Đinh Liễn (con trai cả của Đinh Tiên Hoàng). Sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, Lê Hoàn được phong chức thập đạo tướng quân. Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng cùng người con Đinh Liễn bị một viên quan trong triều tên Đỗ Thích giết chết. Sau đó, người con thứ tên Đinh Toàn, khi ấy mới 6 tuổi, lên nối ngôi và Lê Hoàn làm nhiếp chính giúp vua cai quản việc triều chính.

Read the rest of this entry

Đinh Tiên Hoàng

Đinh Tiên Hoàng tên thật là Đinh Bộ Lĩnh. Ông có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và là vị vua lập nên Nhà Đinh.

Ngô Quyền mất năm 944 sau khi ủy thác con trưởng là Ngô Xương Ngập cho em vợ ông là Dương Tam Kha. Dương Tam Kha không giữ lời hứa và đã cướp ngôi tự xưng là Dương Bình Vương. Năm 950, con thứ hai của Ngô Quyền, là Ngô Xương Văn nhân cơ hội lật đổ Dương Tam Kha giành lại ngôi vua, xưng là Nam Tấn vương. Ngô Xương Văn sau đó đón anh trai Ngô Xương Ngập về cùng làm vua, xưng là Thiên Sách Vương. Đến năm 954, Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập bị bệnh mất.

Read the rest of this entry

Ngô Quyền

Ngô Quyền (897 – 944), là người có công chấm dứt thời kỳ 1000 năm bị phương Bắc đô hộ và mở đầu cho thời kỳ độc lập cho nước ta tới ngày nay. Ông cũng là người đầu tiên biết lợi dụng phong thổ thống lãnh dân ta đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Vào năm 931, Dương Đình Nghệ, hào trưởng Ái Châu (Thanh Hóa ngày nay) bất mãn với sự cai trị tàn ác của nhà Nam Hán và nổi lên chống lại. Quân Nam Hán thua trận phải bỏ chạy về Tàu. Dương Đình Nghệ sau đó tự xưng là tiết độ sứ thay quyền cai trị nước ta.

Read the rest of this entry

Mai Hắc Đế

Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan, là một vị vua của nước ta dưới thời Bắc thuộc ở cuối thế kỷ thứ 8, sau cuộc khởi nghĩa chống lại Nhà Đường.

Mai Thúc Loan sinh tại thôn Ngọc Trừng, Hoan Châu, nay thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ Mai Thúc Loan mất sớm khi ông khoảng 10 tuổi. Ông được bạn của cha là Đinh Thế đem về nuôi. Lớn lên Mai Thúc Loan trở nên một chàng trai khỏe mạnh, giỏi đô vật, học giỏi và có chí lớn. Ông mở trường dạy võ và chiêu mộ trai tráng trong vùng để mưu việc lớn.

Read the rest of this entry

Triệu Quang Phục

Triệu Quang Phục là con của Thái phó Triệu Túc, tù trưởng huyện Chu Diên. Ông cùng cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa chống lại sự cai trị tàn ác của Nhà Lương. Ông có công đánh đuổi quân Lương về nước và được giữ chức Tả Tướng quân nước Vạn Xuân.

Tháng 5 năm 545, quân Lương do Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy sang đánh nước Vạn Xuân. Lý Nam Đế thua trận phải rút lui về động Khuất Lão, sau đó ủy thác cho Triệu Quang Phục điều quân đi đánh Trần Bá Tiên của Nhà Lương.

Read the rest of this entry

Lý Nam Đế

Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí hoặc Lý Bôn. Ông sinh năm 503 tại Thái Nguyên. Từ nhỏ, Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé thông minh. Khi lên 5 tuổi thì cha mất, đến 7 tuổi thì mẹ qua đời. Ông được người chú ruột đem về nuôi. Một hôm, có một thiền sư đi ngang qua nhà, thấy Lý Bí thông minh thì xin người chú đem Lý Bí về chùa nuôi dạy. Nhờ sự yêu thương dạy dỗ của vị thiền sư, khi lớn lên Lý Bí trở thành một chàng thanh niên văn võ song toàn, và được mọi người nể phục.

Read the rest of this entry