Category Archives: DANH NHÂN VIỆT NAM

Bà Triệu

Bà Triệu là người con gái oai hùng của nước Việt, đã đứng lên nối gót Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại sự đô hộ tàn ác của nhà Đông Ngô. Bà sinh năm 226 tại miền núi Quân Yên thuộc quận Cửu Chân (tỉnh Thanh Hóa ngày nay).

Thuở nhỏ, do cha mẹ mất sớm, Bà Triệu đến ở với anh là Triệu Quốc Đạt. Lớn lên, bà là người có sức mạnh, giỏi võ nghệ và có chí lớn.

Read the rest of this entry

Advertisements

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng là con của lạc tướng huyện Mê Linh thuộc quận Giao Chỉ. Trưng Trắc là chị và kết hôn với Thi Sách, con trai của lạc tướng huyện Châu Diên, cũng thuộc quận Giao Chỉ. Vào năm 34, Nhà Đông Hán cử Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược và cai trị hà khắc khiến dân tình ta thán. Vợ chồng Thi Sách chuẩn bị khởi binh để đánh đuổi ngoại xâm, nhưng chưa kịp khởi binh thì Tô Định đã đánh chiếm Châu Diên và giết chết Thi Sách vào năm 40. Trưng Trắc thay chồng đứng lên tiếp tục cuộc kháng chiến. Nhiều quận khác theo về dưới lá cờ Hai Bà Trưng. Hai bà tiến chiếm được 65 thành trì và Tô Định thua trận phải bỏ chạy về Tàu.

Read the rest of this entry