Category Archives: DANH NHÂN VIỆT NAM

Vua Lý Thái Tổ và Nhà Lý

Vua Lý Thái Tổ tên thật là Lý Công Uẩn, ông là phò mã vua Lê Đại Hành và cũng là vị vua Nhà Lý đầu tiên của nước ta. Năm 1009, ông lên ngôi kế tục Nhà Lê và xây dựng nước ta thành một nước hùng mạnh.

Read the rest of this entry

Advertisements

Vua Lê Đại Hành

Vua Lê Đại Hành tên thật là Lê Hoàn. Ông là vị vua lập nên nhà Tiền Lê và trị nước được 24 năm.

Lê Hoàn sinh ngày 15 tháng 7 năm 941. Lớn lên, ông theo giúp Nam Việt Vương Đinh Liễn (con trai cả của Đinh Tiên Hoàng). Sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, Lê Hoàn được phong chức thập đạo tướng quân. Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng cùng người con Đinh Liễn bị một viên quan trong triều tên Đỗ Thích giết chết. Sau đó, người con thứ tên Đinh Toàn, khi ấy mới 6 tuổi, lên nối ngôi và Lê Hoàn làm nhiếp chính giúp vua cai quản việc triều chính.

Read the rest of this entry

Đinh Tiên Hoàng

Đinh Tiên Hoàng tên thật là Đinh Bộ Lĩnh. Ông có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và là vị vua lập nên Nhà Đinh.

Ngô Quyền mất năm 944 sau khi ủy thác con trưởng là Ngô Xương Ngập cho em vợ ông là Dương Tam Kha. Dương Tam Kha không giữ lời hứa và đã cướp ngôi tự xưng là Dương Bình Vương. Năm 950, con thứ hai của Ngô Quyền, là Ngô Xương Văn nhân cơ hội lật đổ Dương Tam Kha giành lại ngôi vua, xưng là Nam Tấn vương. Ngô Xương Văn sau đó đón anh trai Ngô Xương Ngập về cùng làm vua, xưng là Thiên Sách Vương. Đến năm 954, Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập bị bệnh mất.

Read the rest of this entry

Ngô Quyền

Ngô Quyền (897 – 944), là người có công chấm dứt thời kỳ 1000 năm bị phương Bắc đô hộ và mở đầu cho thời kỳ độc lập cho nước ta tới ngày nay. Ông cũng là người đầu tiên biết lợi dụng phong thổ thống lãnh dân ta đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Vào năm 931, Dương Đình Nghệ, hào trưởng Ái Châu (Thanh Hóa ngày nay) bất mãn với sự cai trị tàn ác của nhà Nam Hán và nổi lên chống lại. Quân Nam Hán thua trận phải bỏ chạy về Tàu. Dương Đình Nghệ sau đó tự xưng là tiết độ sứ thay quyền cai trị nước ta.

Read the rest of this entry

Mai Hắc Đế

Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan, là một vị vua của nước ta dưới thời Bắc thuộc ở cuối thế kỷ thứ 8, sau cuộc khởi nghĩa chống lại Nhà Đường.

Mai Thúc Loan sinh tại thôn Ngọc Trừng, Hoan Châu, nay thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ Mai Thúc Loan mất sớm khi ông khoảng 10 tuổi. Ông được bạn của cha là Đinh Thế đem về nuôi. Lớn lên Mai Thúc Loan trở nên một chàng trai khỏe mạnh, giỏi đô vật, học giỏi và có chí lớn. Ông mở trường dạy võ và chiêu mộ trai tráng trong vùng để mưu việc lớn.

Read the rest of this entry

Triệu Quang Phục

Triệu Quang Phục là con của Thái phó Triệu Túc, tù trưởng huyện Chu Diên. Ông cùng cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa chống lại sự cai trị tàn ác của Nhà Lương. Ông có công đánh đuổi quân Lương về nước và được giữ chức Tả Tướng quân nước Vạn Xuân.

Tháng 5 năm 545, quân Lương do Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy sang đánh nước Vạn Xuân. Lý Nam Đế thua trận phải rút lui về động Khuất Lão, sau đó ủy thác cho Triệu Quang Phục điều quân đi đánh Trần Bá Tiên của Nhà Lương.

Read the rest of this entry

Lý Nam Đế

Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí hoặc Lý Bôn. Ông sinh năm 503 tại Thái Nguyên. Từ nhỏ, Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé thông minh. Khi lên 5 tuổi thì cha mất, đến 7 tuổi thì mẹ qua đời. Ông được người chú ruột đem về nuôi. Một hôm, có một thiền sư đi ngang qua nhà, thấy Lý Bí thông minh thì xin người chú đem Lý Bí về chùa nuôi dạy. Nhờ sự yêu thương dạy dỗ của vị thiền sư, khi lớn lên Lý Bí trở thành một chàng thanh niên văn võ song toàn, và được mọi người nể phục.

Read the rest of this entry

Bà Triệu

Bà Triệu là người con gái oai hùng của nước Việt, đã đứng lên nối gót Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại sự đô hộ tàn ác của nhà Đông Ngô. Bà sinh năm 226 tại miền núi Quân Yên thuộc quận Cửu Chân (tỉnh Thanh Hóa ngày nay).

Thuở nhỏ, do cha mẹ mất sớm, Bà Triệu đến ở với anh là Triệu Quốc Đạt. Lớn lên, bà là người có sức mạnh, giỏi võ nghệ và có chí lớn.

Read the rest of this entry

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng là con của lạc tướng huyện Mê Linh thuộc quận Giao Chỉ. Trưng Trắc là chị và kết hôn với Thi Sách, con trai của lạc tướng huyện Châu Diên, cũng thuộc quận Giao Chỉ. Vào năm 34, Nhà Đông Hán cử Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược và cai trị hà khắc khiến dân tình ta thán. Vợ chồng Thi Sách chuẩn bị khởi binh để đánh đuổi ngoại xâm, nhưng chưa kịp khởi binh thì Tô Định đã đánh chiếm Châu Diên và giết chết Thi Sách vào năm 40. Trưng Trắc thay chồng đứng lên tiếp tục cuộc kháng chiến. Nhiều quận khác theo về dưới lá cờ Hai Bà Trưng. Hai bà tiến chiếm được 65 thành trì và Tô Định thua trận phải bỏ chạy về Tàu.

Read the rest of this entry