TRUYỆN CỔ TÍCH

  1. Phù Đổng Thiên Vương
  2. Con Rồng Cháu Tiên
  3. Sự Tích Bánh Dày Bánh Chưng
  4. Sự Tích Dưa Hấu
  5. Cây Tre Trăm Đốt
  6. Sự Tích Trầu Cau
  7. Sơn Tinh Thủy Tinh
  8. Chú Cuội
  9. Sự Tích Ông Tơ Bà Nguyệt
  10. Thánh Gióng
Advertisements
%d bloggers like this: