Ai Hiểu Em Nhất?

Người hiểu em nhất là anh em họ của em. Em dành thời gian với anh em họ của em gần như mỗi ngày. Khi em cần ai đó để nói chuyện, anh em họ là người mà em thường nghĩ đến.

Bởi vì em không có anh chị em ruột, anh em học của em giống như anh chị em của em. Em tin tưởng và quan tâm rất nhiều về anh em họ. Vì vậy, chúng em nói chuyện rất nhiều và có mối quan hệ thân thiết.

Chúng em cùng lớn lên với nhau, vì vậy chúng em biết rất nhiều về nhau. Ví dụ, em biết những gì anh em họ em không thích và anh em họ em biết những gì em thích.

Một lý do khác tại sao chúng em hiểu nhau là tại vì chúng em đều ở cùng một độ tuổi. Chúng em hiểu những cuộc hiểu lầm thỉnh thoảng mà chúng em có thể phải đối mặt ở trường học hoặc ở nhà.

Chúng em cũng đi ra ngoài để chơi, ăn hoặc mua quần áo. Khi đi ra ngoài ăn nhiều, chúng em tìm hiểu những đồ ăn chúng em thích và không thích.

Mặc dù chúng em biết rất nhiêu về nhau, chúng em không biết tất cả mọi thứ. Khi chúng em dành nhiều thời gian cho nhau thì chúng em sẽ hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Kim Đỗ – Trường Việt Ngữ Saint Polycarp, Orange County, California

Posted on 14/06/2019, in Bài viết học sinh. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: