Con Gấu Ngu Ngốc

Một ngày kia, một con gấu cảm thấy đói bụng. Nó rời hang để đi kiếm thức ăn. Gấu muốn ra bờ sông ở gần bên để bắt cá. Trên bờ nhìn xuống nước, gấu vui mừng khi thấy thật nhiều cá. Nó liền nhảy xuống nước và khua tay bắt liền được hai con. Nhìn hai con cá bắt được, gấu đắn đo nghĩ, “Hai con cá này quá nhỏ chẳng bõ ăn. Thôi thì mình rán chờ một lát nữa để bắt con cá lớn hơn”. Sau đó gấu thả hai con cá nhỏ xuống nước và ngồi chờ. Chờ mãi nhưng chỉ thấy toàn cá nhỏ bơi qua bơi lại. Gấu vẫn quyết tâm chờ. Tới khi mặt trời sắp lặn, gấu vẫn chưa bắt được con cá lớn nào. Bây giờ bụng gấu bắt đầu kêu ùng ục và người cảm thấy mệt mỏi. Gấu thấy tiếc vì đã không bắt những con cá nhỏ. Nhiều cá nhỏ chắc cũng đủ làm gấu no bụng, nhưng đã quá trễ. Thế là đêm nay, gấu sẽ phải ngủ với cái bụng đói meo.

Bài học: Một con cá nhỏ có trong tay còn hơn con cá lớn ở dưới nước.

Giải thích chữ khó:

ngu ngốc: stupid; cảm thấy: to feel; rời: to leave; bờ sông: river bank; ở gần bên: close by; khua tay: to wave hands; đắn đo: to deliberate; chẳng bõ ăn: not worth to eat; rán chờ: to wait a little longer; quyết tâm: to determine; mặt trời lặn: sunset; mệt mỏi: tired; tiếc: to regret; đói meo: hungry

Advertisements

Posted on 07/01/2019, in Truyện thiếu nhi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: