Hành Trình Dựng Nước

(Lily Trần Phùng – Trường Việt Ngữ Saint Polycarp)

Ngày xưa, 5000 năm trước, có một thần rồng tên là Lạc Long Quân và một tiên nữ tên là Âu Cơ gặp nhau tại Động Đình Hồ. Vì Âu Cơ và Lạc Long Quân muốn lấy Động Đình Hồ cho mình thôi, tiên và rồng đánh nhau. Hai bên đánh nhau lâu lắm không ngừng, nên Âu Cơ và Lạc Long Quân đồng ý cưới nhau để không đánh nhau nữa.

Vài tháng sau khi đám cưới, Âu Cơ phát hiện ra mình mang thai Đồng Bào một trăm trứng. Trứng nở ra thành 100 con trai, con trai trưởng là Hùng Vương. Nhưng một ngày nào đó, Giặc Phương Bắc xâm chiếm Động Đình Hồ. Quân của nước Trung Hoa đi vô Động Đình Hồ và giết rất nhiều người tiên và rồng. Không ai biết cách làm cho quân Tàu ngừng lại, và người dân kêu Lạc Long Quân giúp. Lạc Long Quân liền chia 50 con lên núi và 50 con xuống biển. Các con trên núi giữ nước đánh lại Giặc Phương Bắc. Các con xuống biển mở mang bờ cõi về Phương Nam và trồng đồ ăn cho dân ăn. Âu Cơ chăm sóc 50 con trên núi và Lạc Long Quân chăm sóc 50 con dưới biển riêng tới khi Trung Hoa thua. Con trai trưởng tên là Hùng Vương đưa hết anh em trong nhà đi đánh giặc Phương Bắc, và đó là tại sao Trung Hoa không chiếm được nước ta.

Vua Hùng Vương có mười tám đời, (và có nhiều câu truyện) như Bánh Dày Bánh Chưng, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Sự Tích Trầu Cau, Chử Đồng Tử, Trái Dưa Hấu và Mẫu Liễu Hạnh. Trong hết đời này, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh là Tứ Bất Tử, Bốn đời này sẽ không bao giờ chết. Người Việt đã viết rất nhiều bài thơ và bài hát về đời Hùng Vương như “Anh em ta cùng mẹ cha…” Bài hát này nói về câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra Vua Hùng Vương là con trai trưởng trong 100 con trai, tổ tiên của người Việt từ thời 5000 năm trước ở Động Đình Hồ.

Advertisements

Posted on 29/11/2018, in Bài viết học sinh. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: