Quan Âm Thị Kính

Thị Kính là một cô gái nhà nghèo ở nước Cao Ly. Lớn lên, nàng lấy chồng là một anh học trò tên Sùng Thiện Sĩ. Một đêm kia, khi chồng học quá khuya ngủ thiếp đi, nàng ngồi cạnh khâu vá thấy trên mặt chồng có một sợi râu mọc ngược. Nàng tính lấy một cái kéo cắt đi. Khi tay cầm kéo vừa sắp sửa cắt sợi râu thì chồng bất thình lình tỉnh giấc. Chồng tưởng vợ muốn hại mình, liền la hoảng lên. Cha mẹ chồng chạy tới thấy thế cũng hùa theo và gán cho Thị Kính tội âm mưu giết chồng.

Sau đó, nàng Thị Kính bị chồng đuổi về nhà cha mẹ đẻ. Vì quá buồn tủi, Thị Kính bèn giả trai đến xin tu ở chùa Vân và được đặt pháp danh là Kính Tâm.

Trong vùng có một người con gái tên Thị Mầu tính tình lẳng lơ thuộc gia đình phú ông giàu có. Cô này lên chùa thấy chú tiểu Kính Tâm trẻ trung và đẹp trai liền đem lòng say đắm. Bị Thị Mầu nhiều lần trêu ghẹo, nhưng trước sau Kính Tâm vẫn giữ tư cách đứng đắn. Một ngày kia, người trong làng phát giác Thị Mầu có mang khi chưa có chồng. Bị trưởng làng tra hỏi, Thị Mầu đổ oan cho Kính Tâm là cha đứa bé trong bụng. Dù vậy, Kính Tâm một mực không lên tiếng phân trần cho mình. Sư cụ thấy tội nghiệp Kính Tâm bèn bảo lãnh đem về chùa và cho ở ngoài cổng chùa.

Thời gian sau, Thị Mầu sinh ra một bé trai và đem tới cổng chùa giao cho Kính Tâm nuôi dưỡng. Khi đứa bé được ba tuổi thì Kính Tâm mắc bệnh nặng rồi mất. Trước khi qua đời, Kính Tâm có viết một bức thư để lại cho cha mẹ và đứa bé con của Thị Mầu.

Xem tâm thư của chú tiểu Kính Tâm để lại, mọi người mới vỡ lẽ tội mưu giết chồng là oan ức, và khi liệm thi hài, các sư trong chùa mới rõ Kính Tâm là người nữ.

Sau này, do tính nhẫn nhục một mực quyết tâm tu hành, Kính Tâm siêu thăng thành Phật Quan Âm, hay Phật Bà Quan Âm.

Giải thích chữ khó:

Cao Ly: Korea; hùa theo: to side with; gán: to blame, condemn; âm mưu: plan; giả trai: to disguise as a man; pháp danh: religious name, when one person was admitted to a Buddhist temple, he got a religious name to replace the previous name; tính tình: personality; lẳng lơ: skittish; phú ông: rich man; chú tiểu: novice; trêu ghẹo: to tease; tư cách đứng đắn: serious conduct; phát giác: to discover; có mang: got pregnant; đổ oan: to blame somebody for something without evidence; phân trần: to argue; thấy tội nghiệp: to feel pity of; bảo lãnh: to sponsor; tâm thư: letter; vỡ lẽ: to understand; oan ức: unjustly; liệm thi hài: to prepare the corpse for funeral; nhẫn nhục: perseverance; quyết tâm: determination; tu hành: to lead a religious life; siêu thăng: to rise to; Phật Bà Quan Âm: Guan Yin Buddha

Advertisements

Posted on 15/11/2018, in Truyện Cổ Tích. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: