Động Vật Hoang Dã Đang Dần Biến Mất

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Thế Giới (WWF) công bố trong một bản báo cáo rằng: trong thời gian từ 1970 đến 2014, loài động vật hoang dã có xương sống trên trái đất đã giảm 60%, phần lớn ở các vùng nhiệt đới.

Một trong những lý do hàng đầu gây ra sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã là do mất đất rừng từ việc khai hoang, khai thác khoáng sản và phát triển đô thị.

Như tại Brazil, rừng rậm Amazon ngày càng bị thu hẹp do việc chiếm đất rừng cho nông nghiệp và chăn nuôi. Trên phạm vi toàn thế giới hiện nay chỉ còn khoảng 25% đất rừng. Nếu chiều hướng này tiếp tục thì đến năm 2050, diện tích đất hoang sẽ chỉ còn khoảng 10%.

Theo các nhà bảo vệ thiên nhiên, việc bảo tồn thiên nhiên không chỉ là bảo vệ các loài hổ, gấu trúc hay cá voi mà còn phải góp tay bảo vệ môi trường, khí hậu hay đại dương. Nếu hành tinh của chúng ta mất đi tính đa dạng sinh học thì sẽ dễ dàng dẫn đến mối nguy cho sự tồn tại của loài người.

Riêng tại Việt Nam, tệ nạn hủy hoại thiên nhiên vẫn tiếp diễn. Những công trình khai thác khoáng sản, chăn nuôi, hay các ngành kỹ nghệ xả thải một cách vô ý thức ra môi trường và không khí; không những gây hại cho sự tồn tại của động vật hoang dã mà còn gây khó khăn cho cuộc sống của dân chúng do nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.

Theo tổ chức Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Thế Giới, nhân loại cần phải có một chiến dịch rộng lớn để bảo vệ động vật hoang dã, như việc giảm thiểu phát thải khí hiệu ứng nhà kính, và phải coi việc bảo vệ đa dạng sinh học như là một ưu tiên quốc tế.

Giải thích chữ khó:

hoang dã: wild; Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên thế Giới: World Wide Fund for Nature (a non-governmental organization for the preservation of the wilderness); công bố: to issue; bản báo cáo: report; động vật có xương sống: vertebrate; tuyệt chủng: extinct; khai hoang: land reclamation; khai thác: to exploit; khoáng sản: (mineral) resources; nông nghiệp: farming; phạm vi: scope, area; chiều hướng: trend; bảo tồn: to preserve; gấu trúc: panda; môi trường: environment; tính đa dạng sinh học: biodiversity; chiến dịch: movement; giảm thiểu: to reduce; phát thải: to emit; khí hiệu ứng nhà kính: greenhouse gas; ưu tiên: priority; quốc tế: international

 

Advertisements

Posted on 09/11/2018, in Kiến thức phổ thông. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: