Ếch Muốn Có Vua

Loài ếch đã quá mệt mỏi với chuyện tự cai quản chính mình. Chúng có quá nhiều tự do nên sinh ra hư hỏng và làm cho xã hội hỗn loạn. Chúng không biết làm gì nên cả ngày chỉ biết ngồi ngó trời kêu ồm ộp một cách chán nản. Chúng mong có một vị vua đến cai trị để mang lại trật tự, đồng thời cũng để có những buổi hội hè vui vẻ và lễ nghi cung đình uy nghi. Cuối cùng, chúng cùng nhau ký tên một đơn thỉnh cầu gửi Ông Trời để xin một vị vua.

Ông Trời nhận được đơn thỉnh cầu thấy tội nghiệp cho cái loài ngốc nghếch và đơn giản này. Để giữ chúng yên lặng, ông quẳng xuống một khúc gỗ lớn. Khi nghe một tiếng thịch lớn với nước bắn tung tóe, những con ếch đang nằm trong đám lau sậy nghĩ rằng vị vua này là một người khổng lồ rất đáng sợ. Nhưng chẳng bao lâu, chúng khám phá ra rằng Vua Gỗ thật hiền lành và dễ chịu. Những con ếch trẻ nghịch ngợm dùng Vua Gỗ làm cầu nhảy để tắm sông, trong khi những con ếch lớn tuổi thì dùng làm nơi gặp gỡ và than phiền với Ông Trời về vị vua mới chẳng đem đến sự thay đổi nào.

Ông Trời rất bực mình với loài ếch ngu ngốc này, và để dạy cho chúng một bài học, lần này ông gửi xuống một con hạc để cai trị chúng. Ngay ngày đầu, Vua Hạc đã chứng tỏ mình là một vị vua rất khác với vua cũ. Ông nuốt chửng bất cứ con ếch nào đi ngang qua mặt hay lởn vởn bên ngoài hang. Thấy dân số loài ếch ngày một ít đi, chúng chợt tỉnh ngộ và nhận ra sự ngu ngốc của mình. Chúng bèn cùng nhau kêu cứu xin Ông Trời lấy Vua Hạc đi khỏi, nếu không thì cả loài của chúng sẽ bị tuyệt chủng.

Ông Trời trả lời: “Bây giờ các ngươi thấy thế nào? Các ngươi vừa lòng chưa? Ta đã cho điều các ngươi yêu cầu và như vậy, các người chỉ có thể tự trách chính mình”.

Giải thích chữ khó:

cai quản: to manage, rule; chứng tật: bad behavior; xã hội: society; hỗn loạn: chaotic; chán nản: frustrated; cai trị: to rule; trật tự: order; đồng thời: at the same time; lễ nghi cung đình: royal ceremony; uy nghi: majestic; đơn thỉnh cầu: petition; thấy tội nghiệp: to feel sorry; ngốc nghếch: stupid; đơn giản: simple; quẳng xuống: to throw down; lau sậy: reeds and grasses; than phiền: to complain; hạc: crane; lởn vởn: to walk around; tỉnh ngộ: to disenchant; tuyệt chủng: extinction; vừa lòng: to satisfy; tự trách chính mình: to blame yourselves

Advertisements

Posted on 28/10/2018, in Truyện thiếu nhi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: