Lễ Giỗ

Lễ Giỗ là một nghi thức để tưởng nhớ và nhắc nhở con cháu về công lao của ông bà, tổ tiên. Lễ giỗ thường được tổ chức vào đúng ngày qua đời của người quá cố. Đây cũng là dịp để con cháu tụ họp để giữ cho mối liên hệ huyết thống được bền chặt.

Trách nhiệm tổ chức lễ giỗ thường là của người con trai trưởng. Nếu con trai trưởng không còn thì cháu trai đích tôn sẽ thay thế. Tuy nhiên, ngày nay do hoàn cảnh chiến tranh và xã hội văn minh hơn nên trách nhiệm tổ chức lễ giỗ không còn phải theo tập tục xưa mà có thể do bất cứ người con nào đứng ra tổ chức cũng được.

Theo truyền thống thì có ba ngày giỗ khi cha mẹ hay ông bà qua đời gọi là Giỗ Đầu, Giỗ Hết và Giỗ Thường.

Giỗ đầu là ngày giỗ đầu tiên sau ngày qua đời đúng một năm. Ngày Giỗ Đầu thường được tổ chức trang nghiêm và con cháu vẫn mang tang phục.

Giỗ Hết là ngày giỗ sau ngày qua đời hai năm. Đây là lễ giỗ đánh dấu thời điểm mãn tang. Sau ngày này khoảng hai tháng, người ta sẽ chọn ngày tốt để đốt quần áo hay khăn tang. Từ đây, người sống sẽ trở lại sinh hoạt bình thường như có thể tổ chức hay tham gia các cuộc vui; không còn phải kiêng cữ để tưởng niệm người quá cố nữa.

Những năm sau ngày Giỗ Hết được gọi là Giỗ Thường. Giỗ Thường không còn phải tuân theo những nghi thức cúng giỗ nữa mà chỉ là dịp để con cháu sum họp tưởng nhớ người quá cố. Giỗ Thường được duy trì đến hết năm đời, vì được tin tưởng rằng sau năm đời, vong linh người quá cố được siêu thoát hay đi đầu thai sang kiếp khác.

Ngày nay, cho dù lưu lạc khắp năm châu và hòa theo sinh hoạt ở nơi địa phương cư ngụ, người Việt luôn xem trọng việc giữ gìn truyền thống tổ chức lễ giỗ để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ.

Giải thích chữ khó:

lễ giỗ: anniversary of the death; nghi thức: ceremony; nhắc nhở: to remind; quá cố: passed away; liên hệ huyết thống: blood relationship; cháu trai đích tôn: eldest son of the eldest son; hoàn cảnh: situation; xã hội văn minh: modern society; tập tục: practice; truyền thống: tradition; tang phục: mourning garments; thời điểm: time; mãn tang: end of mourning period; kiêng cữ: to abstain; duy trì: to hold on, maintain; vong linh: soul of a person; siêu thoát: getting out of life cycle to go to a state called Nirvana (as theory of Buddism); đầu thai: to reincarnate, to come back after death to live another life; kiếp: life; lưu lạc: wandering; hòa (nhập): to integrate; cư ngụ: to live

 

Advertisements

Posted on 23/10/2018, in Kiến thức phổ thông. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: