NHÀ TRẦN – 3 LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN MÔNG CỔ

Em rất hãnh diện để có họ Trần là tên họ của em vì Nhà Trần là một triều đại rực rỡ. Nhà Trần đã đại phá quân Mông Cổ 3 lần.

Thời đó, khắc tinh của vua quan nhà Nguyên là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Rồi Thành Cát Tư Hãn là vua của đế quốc Mông Cổ. Quân Mông Cổ hùng mạnh nhất thế kỷ 13. Quân Mông Cổ chiếm đánh các quốc gia khác với tài bắn tên cưỡi ngựa. Quân Mông Cổ đánh chiếm được Trung Á và Đông Âu. Quân này cũng tàn sát dân Nga, Đông Âu và tiêu diệt Hung Gia Lợi.

Vào đâu năm 1258, chiến tranh Nguyên Việt xảy ra. Vua Mông đã sai sứ giả sang ra lệnh bắt Vua Đại Việt đầu hàng dâng nước cho giặc để khỏi bị đánh. Nghe như vậy, Vua Trần Thái Tông giận dữ cho lệnh bắt 3 sứ giả Mông Cổ giam vào ngục. Lần này là lần đầu tiên mà quân Mông Cổ xâm chiếm nước ta. Đầu tháng Giêng năm 1258. Quân Mông Cổ tấn công Đại Việt. Thấy như vậy, thái sư (Trần Thủ Độ) trấn an Vua Trần Thái Tông nói: “Đầu thần còn đây xin bệ hạ đừng lo”. Sau khi nghe như vậy, Vua Trần Thái Tông lên tinh thần. Rồi Nhà Trần huấn luyện binh sĩ chuẩn bị chiến tranh. Quân Mông Cổ bị quân Nhà Trần phục kích tại Ải Chi Lăng, chém chân ngựa. Quân Mông Cổ bị đánh tan nát nên phải rút quân về nước dọc theo sông Hồng vào tháng Năm năm 1258.

Vào năm 1285, Quân Mông Cổ đánh nước ta lần thứ hai. Vào tháng Mười năm 1282, nước Đại Việt có Hội Nghị Diên Hồng. “Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến – Trước nhục nước nên hòa (đầu hàng) hay chiến? Quyết chiến – quyết chiến – quyết chiến ta giống dân Lạc Hồng. Cả dân Việt quyết định phải hy sinh cho nước thân yêu của mình. Quân nhà Trần xâm trên tay hai chữ “Sát Thát” có nghĩa là hy sinh mình giết giặc Mông Cổ. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại nói: “Nếu bệ hạ muốn hàng xin chém đầu thần trước đã.” Vì mới 15 tuổi, Trần Quốc Toản giận bóp nát trái cam trên tay lúc nào không hay. Trần Quốc Toản có thêu 6 chữ vàng: “Phá cường địch báo hoàng ân.” Trần Bình Trọng, một tướng nhà Trần bị quân Mông Cổ bắt. Ông la lớn lên: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc.” Rồi ông bị giết chết. Trận Tây Kết, Hưng Đạo Vương chém đầu tướng Mông Cổ Toa Đô, Ô Mã Nhi trốn về Tầu bằng thuyền nhỏ. Tại trận Vạn Kiếp, thái tử Mông Cổ Thoát Hoan sợ chết chui vào ống đồng. Thái Sư Thượng Tướng Trần Quang Khải nói lên một bài thơ như sau: “Đoạt sáo Chương Dương độ / Cầm Hồ Hàm Tử quan / Thái Bình tu trí lực / Vạn cổ thử giang san” (dịch nghĩa: Chương Dương cướp giáo giặc – Hàm Tử diệt quân thù – Thái Bình nên gắng sức – non nước Việt ngàn thu).

Vào tháng 12 năm 1287, Vua Mông Cổ ra lệnh cho quân Mông Cổ đánh Đại Việt lần thứ 3. Quyết tâm bảo vệ tổ quốc, Hưng Đạo Vương đã thề như sau: “Lần này là lần thứ 3, quân Mông Cổ tàn phá giang sơn Đại Việt chúng ta, nếu trận này không phá tan giặc Nguyên, ta không về sông này nữa.” Bạch Đằng Giang là mồ chôn quân Mông Cổ. Tướng Trần Khánh Dư cướp hết tàu lương thực của quân Mông Cổ. Rồi Hưng Đạo Vương cho những thợ lặn giỏi đóng cọc dưới lòng sông Bạch Đằng. Rồi quân Mông Cổ và thủy tướng Ô Mã Nhi rơi vào bẫy của Hưng Đạo Vương. Quân Đại Việt toàn thắng giết gần hết quân Mông Cổ đến nỗi nước sông chuyển thành màu đỏ. Nên sông Bạch Đằng ba lần là nơi chôn xác quân thù.

Vì vậy Nhà Trần là triều đại rực rỡ nhất của nước Việt Nam!

Isabelle Tran

04/06/2018

 

Advertisements

Posted on 14/09/2018, in Bài viết học sinh. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: