Trọng Thủy Mỵ Châu

Phạm Lân Khôi – Trường Việt Ngữ Saint Polycarp

Khi ông già yếu, vua Hùng Vương thứ mười tám ít lo việc nước nên thủ lãnh nước Tây là Thục Phán cướp ngôi ông làm vua, lấy hiệu là An Dương Vương. Vua muốn xây thành Cổ Loa để bảo vệ đất nước từ tay Triệu Đà, giặc Phương Bắc, nhưng  mỗi lần cái thành được xây xong, ngày hôm sau nó lại rớt xuống. Một ngày nọ, Thần Kim Quy nói chuyện với Vua và cho Vua cái nỏ thần và Thần nói: “Vì nơi đây có rất nhiêu hồn ma, nên lúc ngài (Vua) xây tường, các thành sẽ xụp đổ ngày hôm sau. Vua dùng cái nỏ thần để giết hồn ma và giặc. Triêu Đà thấy đánh hoài không thắng, nên ông muốn “hòa” với Văn Lang. An Dương Vương không biết Triệu Đà đang có kế, nên cho hòa. Hai bên cho con trai và con gái mình cưới. Một hôm Trọng Thủy hỏi Mỵ Châu nếu cô có biết nỏ thần ở đâu không. Những lần đầu tiên thì Mỵ Châu không muốn cho Trọng Thủy biết nhưng lại cuối cùng cho Trọng Thủy biết nỏ thần ở đâu. Trọng Thủy tráo nỏ thần với một cái nỏ bình thường rồi Trọng Thủy về nước. Khi Triệu Đà lấy được nỏ thần, ông đột nhiên tấn công thành Cổ Loa. Tưởng là mình có nỏ thần, An Dương Vương không sợ, nhưng khi biết được nỏ đó là giả, ông cùng Mỵ Châu trốn. Trên đường đi, Mỵ Châu bức lông ngỗng ra để Trọng Thủy tìm nàng. Khi An Dương Vương kêu thần Kim Quy lên, thì thần nói là “Giặc sau lưng nhà vua”. Vua quay lại không thấy ai hết, nhưng chỉ thấy một đường đầy lông ngỗng, vua hiểu và giết Mỵ Châu. Trọng Thủy tìm thấy Mỵ Châu, cô đã chết nên Trọng Thủy nhảy xuống giếng tự tử.

Advertisements

Posted on 12/07/2018, in Bài viết học sinh. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: