Sự Tích Bánh Dày Bánh Chưng

Sau khi dẹp xong giặc Ân, vào dịp đầu Xuân, Vua Hùng Vương thứ 6 họp các con lại bảo rằng:

– Người nào tìm được món ăn ngon và lạ nhất để cúng tổ tiên thì ta sẽ truyền ngôi cho.

Các hoàng tử thi đua nhau đi tìm của ngon vật lạ để dâng vua cha. Riêng người con út, tên là Tiết Liêu, tính tình thật thà, hiếu thảo, không biết làm gì vì mẹ mất sớm. Một hôm Tiết Liêu nằm mộng thấy một vị thần hiện ra và bảo:

– Con hãy lấy gạo nếp làm một cái bánh hình tròn tượng trưng cho Trời, gọi là bánh dầy, và một cái bánh hình vuông tượng trưng cho Đất, gọi là bánh chưng. Những chiếc bánh này dâng cúng tổ tiên để ví công lao tổ tiên to lớn như Trời và Đất.

Sau đó, Tiết Liêu tỉnh dậy và vô cùng mừng rỡ. Theo lời Thần dạy, ông làm bánh hình tròn và bánh hình vuông rồi đem dâng vua cha. Vua ăn bánh thấy ngon bèn hỏi sự tình. Tiết Liêu thành thật kể lại câu chuyện về một vị Thần đã hiện ra trong giấc mộng để chỉ dạy cho Tiết Liêu.

Vua khen bánh dày và bánh chưng của Tiết Liêu ngon và có đầy đủ ý nghĩa để làm quà cúng tổ tiên vào ngày Tết. Sau đó nhà vua truyền ngôi cho Tiết Liêu.

Từ đó dân ta có tục lệ làm bánh dầy, bánh chưng để cúng tổ tiên trong dịp Tết Nguyên Đán.

Giải thích chữ khó:

của ngon vật lạ: precious things; thật thà: honest; hiếu thảo: pious; mộng: dream; thần: god; gạo nếp: sweet rice; tượng trưng: to symbolize; represent; dâng cúng: to offer; tổ tiên: ancestor; ví (như): as if; công lao: merit; sự tình: what happens, situation; truyền ngôi: to pass on the throne; tục lệ: tradition

Advertisements

Posted on 08/07/2018, in Truyện Cổ Tích. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: