Con Rồng Cháu Tiên

Cách nay mấy ngàn năm, vua Kinh Dương Vương có con trai là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, đẻ ra một trăm trứng, nở ra một trăm người con trai.

Một hôm Lạc Long Quân nói:

“Ta thuộc giống Rồng, thích ở dưới nước. Còn nàng giống Tiên, thích ở trên cạn. Nàng hãy đem năm mươi con lên núi, ta đem năm mươi con xuống biển.”

Sau đó, Lạc Long Quân xuống biển và Âu Cơ lên núi. Họ đi về phương Nam lập ra nước Văn Lang. Người con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương. Họ là tổ tiên người Việt ngày nay. Người Việt chúng ta đều là con Rồng cháu Tiên.

Giải thích chữ khó:

rồng: (dragon) con vật trong truyền thuyết. Nó có mình dài, có vảy, có chân và biết bay. Rồng là con vật cao quý nhất trong các loài vật.

tiên: (a fairy) là nhân vật thần thoại, rất đẹp và có phép màu nhiệm

lấy: (to marry) thành vợ thành chồng với nhau. Ví dụ: lấy chồng, lấy vợ.

nở: (to hatch out) con vật bên trong trái trứng phá vỏ trứng thoát ra ngoài

cạn: (on land) chỗ không có nước. Ví dụ: cá không thể sống trên cạn.

tổ tiên: (ancestor) ông bà của ta sống từ đời này qua đời khác.

Advertisements

Posted on 10/06/2018, in Truyện Cổ Tích. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: