Phù Đổng Thiên Vương

Vào đời Vua Hùng Vương thứ Sáu, ở làng Phù Đổng có một cậu bé ba tuổi vẫn chưa biết nói. Lúc đó giặc Ân xâm chiếm nước ta. Vua tìm người tài giỏi đi đánh giặc.

Hôm ấy cậu bé bỗng nói được. Cậu nói với sứ giả:

– Cho ta thanh gươm, con ngựa và áo giáp sắt. Ta sẽ đánh tan giặc!

Vua ban cho gươm, ngựa và áo giáp. Cậu bé biến thành một chàng trai, phi ngựa vung gươm đánh tan quân giặc.

Dẹp giặc xong, chàng cưỡi ngựa bay về trời. Vua nhớ ơn cho người lập đền để thờ và phong là Phù Đổng Thiên Vương.

Ngữ vựng:

làng Phù Đổng: (Phu Dong Village) tên của một nơi thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội

giặc: (invaders) những người đi đánh rồi giữ lấy các nước khác

xâm chiếm: (to invade then occupy) dùng sức mạnh để cướp và giữ lấy đất đai của nước khác

sứ giả: (king’s ambassador) nghĩa trong bài: người của vua gửi đi nói chuyện với dân chúng

ban: (to bestow) cho

áo giáp: (armour) áo mặc được làm bằng chất liệu có sức chống lại vũ khí gây nguy hiểm cho người ta

phi: (to gallop) phóng nhanh

lập đền: (to build a temple) dựng một nơi để thờ cúng

thờ cúng: (to worship)

phong: (to reward) ban cho

 

Advertisements

Posted on 06/06/2018, in Truyện Cổ Tích. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: