Cháy Nhà Ra Mặt Chuột

Hoàng Oanh

Câu tục ngữ là câu ngắn có ý nghĩa về phong tục. Việt Nam có nhiều tục ngữ dạy mình bài học, nhưng em nghĩ câu tục ngữ “Cháy nhà ra mặt chuột” là tục ngữ hay nhất.

“Cháy nhà ra mặt chuột” có nghĩa là khi gặp hoàn (cảnh) khó khăn, tính tốt xấu của người ta hiện ra. Mình có thể có nhiều bạn mình thích chơi trong trường, nhưng bạn đó có thật sự là bạn tốt của mình không? Có nhiều lúc những bạn chỉ thích chơi với mình thôi, nhưng không lo hay yêu thương mình như bạn tốt thật sự. Tới lúc mình gặp hoàn cảnh khó khăn, bạn đó có giúp mình không? Hay trở mặt và không quan tâm? Những bạn bè hay gia đình sẵn sàng giúp đỡ mình là những người mình nên quý trọng nhiều nhất. Câu tục ngữ này dạy mình nên chọn bạn với lương tâm tốt và sẽ giúp mình trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào. Người mình lúc nào cũng dựa vào được là gia đình, vì gia đình sẽ mãi mãi bên cạnh và hỗ trợ mình.

Câu tục ngữ này có ý nghĩa rất hay và em sẽ luôn nhớ câu này khi em chọn bạn mới. Em nghĩ mọi người nên biết câu tục ngữ này vì nó dạy một bài học quý  giá trong đời sống của mọi người. Bài học này không chỉ là chọn bạn cẩn thận, nhưng cũng cho mình nhìn lại mình và thấy mình có là bạn tốt giúp bạn bè trong lúc khó khăn không? Em sẽ chắc chắn nói câu này lại cho các bạn em nghe và học, để các bạn cẩn thận hơn và sửa lại mình. Mọi người cũng nên dạy câu này cho bạn bè và gia đình vì câu này sẽ có lợi ích cho mình.

Advertisements

Posted on 19/05/2018, in Bài viết học sinh. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: