Người Đoán Được Tương Lai

Ngày xưa, có một người cho rằng ông ta có thể đoán được tương lai qua việc quan sát các vì sao. Ông tự xem mình là chiêm tinh gia và dành thời gian vào công việc quan sát sao trời ban đêm. Ông luôn suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra và người dân làng thường tìm đến ông để hỏi về tương lai của họ.

Vào một tối kia, chiêm tinh gia ra ngoài đi dạo trên con đường hẻo lánh bên bìa làng để theo dõi các vì sao. Ông nghĩ ông nhìn thấy dấu hiệu của ngày tận thế đang đến gần. Ông lắng chìm trong suy nghĩ và hướng mắt lên trời với các vì sao. Đột nhiên, ông bước hụt chân và lọt xuống mương sâu bên lề đường.

Ông hốt hoảng tìm cách trèo ra khỏi mương nhưng bờ mương quá trơn không thể leo lên được. Ông la lớn kêu cứu. Sau đó, dân làng nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến kéo ông lên.

Khi dân làng kéo ông ra khỏi mương sâu, một người dân làng nói, “Ông nói có thể đọc được tương lai bằng cách coi sao, nhưng ông không nhìn thấy những gì ở dưới chân! Đây là bài học để ông biết nên chú ý nhiều hơn tới những gì ở ngay trước mặt, và hãy để tương lai lo cho tương lai”.

Một người khác nói: “Quan sát những vì sao có ích gì khi ông không thấy những gì xảy ra trên trái đất này?”

Bài học luân lý: Tất cả chúng ta đều muốn một tương lai tươi sáng và hạnh phúc, nhưng thời gian không dừng lại cho bất cứ ai. Ngày mai đều sẽ trở thành ngày hôm nay, hiện tại cũng là một phần của tương lai. Chúng ta luôn luôn có một ngày mai để mong đợi và cải tiến, nhưng bạn không thể trở về ngày hôm qua. Vì vậy, hãy giữ sự quân bình trong cuộc sống hiện tại trong lúc tìm kiếm một ngày mai tươi sáng hơn.

Giải thích chữ khó:

đoán: to guest, predict; tương lai: future; quan sát: to observe; chiêm tinh gia: astrologer; hẻo lánh: deserted; dấu hiệu: sign; lọt: to fall; mương: ditch; cải tiến: to improve; sự quân bình: balance

 

Advertisements

Posted on 10/11/2017, in Truyện thiếu nhi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: